Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

lullaby

March 26 2018

lullaby

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 24 2018

lullaby
4172 4166 390

March 18 2018

lullaby

March 17 2018

lullaby
1426 4e6d 390
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn
lullaby
5153 4f9d 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viagdziejestola gdziejestola

March 14 2018

lullaby
0921 3531 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaponurykosiarz ponurykosiarz

March 13 2018

lullaby
3623 e89c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
lullaby
2667 379e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
lullaby
8426 1fb5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
lullaby
lullaby
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
lullaby
9049 19c6 390
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola

March 10 2018

0049 33de 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaraindrops raindrops

March 09 2018

lullaby
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif
Reposted fromthebelljar thebelljar viastylte stylte
lullaby
0155 acbf 390
Reposted from4777727772 4777727772 viailoveyou iloveyou

March 07 2018

lullaby

March 06 2018

lullaby
3993 9613 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaowieczka owieczka
lullaby
4700 218c 390
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaowieczka owieczka

February 28 2018

lullaby
5832 4445 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl