Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

6086 211a 390
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viawarkocz warkocz
lullaby
1505 9862 390
Reposted frommindtrap mindtrap viaSTYLTE STYLTE

July 29 2017

lullaby
lullaby
3117 3428 390
lullaby
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaxironical xironical
lullaby

July 18 2017

lullaby
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaowieczka owieczka

July 16 2017

lullaby
lullaby
0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadrunkwhipster drunkwhipster

July 13 2017

5680 6a02 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon
7836 d784 390
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viacynamon cynamon
lullaby

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viacynamon cynamon
lullaby
3012 dbba 390
Reposted fromfeels feels viacynamon cynamon
lullaby

July 12 2017

lullaby

July 03 2017

8665 0d7e 390
lullaby
5311 5440 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka

July 02 2017

lullaby
4171 fe91 390
lullaby
2383 f7b5 390
Reposted fromtitelitury titelitury viawarkocz warkocz

June 29 2017

lullaby
0355 5448 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaTattoo-World Tattoo-World
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl