Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

lullaby
7100 db2e 390
Reposted fromseaweed seaweed viaflosik flosik

May 01 2018

lullaby
9798 ddb2 390
Reposted fromisilme isilme viaowieczka owieczka

April 27 2018

lullaby
0531 5d5d 390
Reposted fromsavatage savatage viajessamine jessamine

April 24 2018

lullaby
0190 cfb4 390
Reposted fromobarzana obarzana viaowieczka owieczka
6449 4b24 390

pumpkinspicepunani:

peashooter85:

Modern technology is making us anti-social!

It’s almost like people would rather not talk to every random stranger they see in public.

8561 ab8f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaowieczka owieczka

April 23 2018

lullaby
5063 a2bc 390
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz

April 22 2018

lullaby
1505 f24c 390
Reposted fromlaters laters viawarkocz warkocz
lullaby
6628 d9fe 390
Reposted fromSanthe Santhe viaanuszka anuszka
5034 51cc 390

April 18 2018

lullaby

March 26 2018

lullaby

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 24 2018

lullaby
4172 4166 390

March 18 2018

lullaby

March 17 2018

lullaby
1426 4e6d 390
Reposted fromomphh omphh viajointskurwysyn jointskurwysyn
lullaby
5153 4f9d 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viagdziejestola gdziejestola

March 14 2018

lullaby
0921 3531 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaponurykosiarz ponurykosiarz

March 13 2018

lullaby
3623 e89c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
lullaby
2667 379e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
lullaby
8426 1fb5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl